Gezondheid en Geluk: eerst het waarom en dan naar het hoe

Het analyseren van het waarom en vervolgens kijken naar het hoe, dat is samengevat de conclusie van een ledenbijeenkomst van Glastuinbouw Nederland op streekmuseum De Locht in Melderslo, waar het onderwerp Gezondheid en Geluk voor het eerst op de agenda stond.

Door de coronarichtlijnen is het vooralsnog nog niet mogelijk om traditionele ledenbijeenkomsten te organiseren. Tenzij er sprake is van gunstige omstandigheden en je in de openlucht bijeen kunt komen. Dat lukte bij De Locht buiten de reguliere openingstijden van het museum. Dat resulteerde uiteindelijk in een bijzondere bijeenkomst in een bijzonder jaar door alle preventieve maatregelen vanwege het coronavirus.

Forum over gezondheid
Na een welkomstwoord om 10.00 uur in de ochtend door Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, startte een forum onder leiding van Saskia Goetgeluk, directeur van Brightlandcampus Venlo. Het forum bestond uit: Alie de Boer, assistent-professor voedselclaims en wetgeving, Rob Baan van Koppert Cress en Ton Janssen van Tasty Tom.
Universiteit Maastricht heeft op de Brightlandcampus in Venlo een onderzoeksgroep samengesteld die voedingsleer en voedingswetgeving combineert. Panellid Rob Baan legde heel goed uit waarom mensen te weinig groente en fruit eten als je dat plaatst in onze evolutie. Om gezond te blijven moeten we gezonder eten als relatief goedkope preventiemaatregel. Beter voorkomen dan genezen. In West-Europa en de VS zie je dat consumenten te weinig groente en fruit eten, terwijl we steeds meer vlees zijn gaan eten. Met name ook als gevolg van het gemak van fastfood.

Beleving als basis
Vervolgens moeten we die groente en fruit ook lekker vinden en leren eten. Dat gaat niet vanzelf en vraagt om een leerproces. Maar het snoeptomaatje is een succesvol voorbeeld. Beleving is een belangrijk aspect bij het lekker vinden, zo blijkt uit diverse experimenten. De beleving van het plukken maakt het product lekkerder blijkt. Of zoals Ton Janssen opmerkte: “Beleving is de basis voor smaak.”
En een voedingsclaim onderbouwen hoe gaat dat? Vier jaar is te kort tijd, maar acht jaar is een reëel getal. En wie gaat dat betalen, of hoe organiseren we dat? Vragen zijn er nog genoeg. Alie de Boer merkte in dat kader op: “Je moet als consument wel weten wat erin zit.”

Ketenaanpak vereist
Rode draad is dat de tijd er rijp voor begint te worden. Dat biedt kansen voor de glastuinbouw, het is immers onze markt. Telen op smaak begint bij rassenkeuze, goed afrijpen en strakke logistiek. Inhoudsstoffen kennen deze koppeling ook, maar zijn nog minder stuurbaar en voorspelbaar. Er is een leerproces nodig op bemesting, de kleur van (LED)licht en CO2. Als reactie daarop – en op de vertoning van de film Voorwaarts Mars – zei aardbeienteler en jong lid van Glastuinbouw Nederland Lilian van Rijn: “Sturen met LED is mijn visie op voorwaarts mars bij aardbei.”
Conclusie van de discussie over gezondheid is ook dat de retail dit pas kan oppakken als er vraag is vanuit de consument. Er moet een systeem komen als reactie op de keuzestress die gezondheidsaspecten weer oplevert voor consumenten. Als je het zo bekijkt, vergt gezondheidspreventie een ketenaanpak. In ieder geval is er nog geen marktordening die telersverenigingen extra ruimte geeft in de consumenten-beschermingswetgeving. Die is er rond verduurzaming inmiddels wel.

Boegbeeld tuinbouw
De bijeenkomst werd feestelijk afgesloten vanwege de decoratie die Ton Janssen ontving van zijne majesteit de koning voor zijn verdiensten als boegbeeld voor de (glas)tuinbouw. De nuttige netwerkuitwisseling na afloop toonde aan hoe dat werd gemist het afgelopen halfjaar.
(Fotografie Laurens Eggen)

Jean Aerts

Glastuinbouw Nederland - © 2021