Glastuinbouw fossielvrij, is dat realistisch?

Aan de vooravond van het nationale Tuinbouwakkoord organiseerde Glastuinbouw Nederland en Greenport Arnhem-Nijmegen een discussie-avond over de glastuinbouwsector fossielvrij en rendabel in 2040. Ongeveer 20 personen luisterden met veel aandacht naar de presentatie Piet Broekharst van Kas als Energiebron. Niet alleen de beschikbaarheid van duurzame energie kwam aanbod, maar ook de noodzaak voor voldoende CO2-bronnen. Dat leverde een levendige discussie op met de aanwezige tuinders.

Dat het onderwerp fossielvrij leeft bleek al direct aan het begin van de bijeenkomst. Diverse tuinders maakten hun zorgen kenbaar over hoe de energievoorziening er over vijf tot 10 jaar voor staat. De problematiek van solitaire bedrijven kwam specifiek naar voren, maar ook de kosten van (duurzame) energie en de afhankelijkheid van een beperkt aantal (duurzame) leveranciers. Een van de tuinders rekende voor dat met het huidige CO2-handelssysteem de kosten van aardgas met 4 tot 8 cent per kuub kunnen stijgen.

Uitdagingen voor de glastuinbouw
Broekharst gaf in zijn presentatie een helder overzicht van de uitdagingen waar de tuinbouwsector voor staat. In 2030 wordt ingezet op een halvering van de CO2-emissie uit fossiele bronnen. Een derde van die vermindering moet gerealiseerd worden door energiebesparingen. Een derde door de toepassing van geothermie en het laatst derde deel door gebruik van bio-massa, restwarmte en ‘groene’ elektra. Voorwaarde is dan wel dat er grote warmtenetten komen en er genoeg capaciteit op de elektranetten wordt gerealiseerd. De tuinbouw zal andere sectoren en de overheid nodig hebben om de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren, zodat in 2030 de doelen gehaald worden.

Zorg voor eigen initiatief
In de discussie tussen de aanwezige ondernemers kwamen al verschillende ideeën naar voren. Bergerden kent een warmtenet en er liggen goede kansen om dat uit te breiden. Dan is het belangrijk dat de huidige en toekomstige energiebehoefte in het gebied goed in beeld is, zodat duidelijk is waar die uitbreiding van het warmtenet naar toe moet gaan. Die inventarisatie wordt door LTO Projecten opgepakt. In Bergeden wordt een biomassa centrale gebouwd. Echter er is behoefte aan meer duurzame bronnen. Die moeten deels buiten de tuinbouw gezocht worden. Broekharst eindige met een serie technische mogelijkheden om de doelen te halen. Echter de conclusie van de avond was helder: tuinbouw zorg dat je zelf het initiatief neemt, als je in 2030 niet afhankelijk van anderen wilt zijn.

U vindt de presentatie van Piet Broekharst onder dit bericht onder 'Downloads'.

Glastuinbouw Nederland - © 2024