Glastuinbouw kan meer bijdragen aan Klimaatakkoord

Het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III en het vandaag gepresenteerde ontwerp-klimaatakkoord geven de kaders aan voor de CO2-reductie tot en met 2030. Glastuinbouw Nederland voorzitter Sjaak van der Tak: “Wij kunnen én willen verder komen dan de 1 Mton extra CO2-reductie in het Regeerakkoord. Onze ambitie is ruim het dubbele!”

Glastuinbouw Nederland heeft, met steun van de milieubeweging, concrete plannen ontwikkeld en ingediend om dit te bereiken met onder meer geothermie, restwarmte, energiebesparing en elektrificatie. De succesvolle samenwerking met de Rijksoverheid in het programma Kas als Energiebron verbreden we naar een intensieve samenwerking met de Greenports waarin alle gemeenten en provincies met glastuinbouw participeren in een gebiedsaanpak. “Overal in Nederland waar ik ondernemers spreek hoor ik dezelfde drive om energie te verduurzamen. Met de lokale overheid slaan wij de handen ineen om dat gezamenlijk te realiseren,” aldus Van der Tak.

Ook de glastuinbouw heeft wel toekomstgericht en consistent overheidsbeleid nodig om de ambitie waar te maken. Bestaande regelingen vragen voortzetting tot en met 2030 en voor restwarmte, CO2-voorziening en elektrificatie is behoefte aan ondersteuning en aangepaste regelgeving. Van der Tak: “Ook de glastuinbouw moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Op definitieve standpunten van de politiek moeten we echter helaas nog wachten tot komend voorjaar. De komende maanden gaan we na bij de leden wat onze positie daarbij is. En ondertussen zitten we niet op onze handen. Ik denk dat begin 2019 weer vele nieuwe concrete projecten bekend gemaakt kunnen worden in de dynamische glastuinbouwsector.”

De vakbonden zijn tot onze spijt zeer negatief. Zij waren helaas afwezig aan onze tafel. Graag gaan we met hen in gesprek over de werkgelegenheid in een duurzame én economische sector.

Bekijk hier het ontwerp klimaatakkoord.

Rob van der Valk

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies