Glastuinbouw Nederland in gesprek met Nippon over leveringsstop CO2

De afgelopen week zijn bij Glastuinbouw Nederland diverse meldingen gedaan door telers over de levering van vloeibare CO2. Die meldingen betreffen vooralsnog alleen leverancier Nippon. Deze levering is vorige week plotseling gestaakt voor onbepaalde tijd, door de ongekend hoge aardgas- en energieprijzen van dit moment en doordat de productie van ammoniak op verschillende plaatsen in Europa is afgenomen of stilgezet.

Met name de aardbeientelers ondervinden momenteel grote hinder van deze onaangekondigde leveringsstop, omdat de nieuwe najaarsteelt in deze periode een grote CO2 behoefte heeft. Telers hebben hun beschikbare voorraad niet tijdig kunnen spreiden, waardoor de meeste Nippon-telers momenteel volledig door hun voorraad CO2 heen zijn. Het niet kunnen doseren van extra CO2 zal leiden tot verminderde bloemaanleg, beperkte aanmaak van suikers en slechtere uitgroei van vruchten met als gevolg opbrengst- en kwaliteitsverlies.

Prijsstijging
Woensdag 29 september is voorzitter Adri Bom-Lemstra daarom samen met twee telers en energiespecialist Alexander Formsma in gesprek gegaan met Nippon. De verwachting - dus geen garantie - is dat het bedrijf in de loop van komende week mogelijk weer wat kan leveren aan deze telers. Belangrijkere afnemers zoals ziekenhuizen en slachterijen hebben echter voorrang. Nippon hoopt vrijdag 1 oktober met nieuws te komen.
Bovendien is door Nippon aanvullend ook een prijsstijging aangekondigd voor afnemers vanaf 1 oktober. Dit betreft een prijsstijging voor vloeibare zuurstof, stikstof en koolstofdioxide van bijna € 35 per ton. Daarmee hoopt Nippon de productie van ammoniak weer enigszins op gang te krijgen, zodat er weer wat kan worden geleverd aan onder andere de glastuinbouw. Nippon gaf aan dat zij hierbij prioriteit geven aan de aardbeitelers.

Voorkomen
Er is deze week daarnaast nog gesproken over de toekomstige levering van vloeibare CO2 en hoe deze onaangekondigde situaties in de toekomst kunnen worden voorkomen. Hierin trekken Glastuinbouw Nederland en Nippon intensiever samen op.

Alexander Formsma

Benchmark Cyclamen in volle gang

De Benchmark Cyclamen 2021 draait inmiddels op volle toeren. De cyclamen staan dit jaar in de showtuin van Beekenkamp. Er zijn 19 deelnemers die met zijn allen totaal 36 partijen heb-ben ingeleverd. Deze 36 partijen zijn onderverdeeld in 29 mini’s en...

Glastuinbouw Nederland - © 2021