Glastuinbouw Nederland legt focus op aardwarmte tijdens World Earth Day

World Earth Day, of in het Nederlands 'Dag van de Aarde' krijgt wereldwijd steeds meer bekendheid. Uitgangspunt is om enkele dagen extra aandacht te vragen voor klimaatontwikkelingen. Opvallend is dat diverse activiteiten gericht zijn op de jeugd. Glastuinbouw Nederland benutte deze dag om richting de landelijke media, maar ook de vakpers, de mogelijkheden en moeilijkheden van geothermieprojecten te onderbouwen.

De media kreeg een tweetal artikelen toegestuurd. Allereerst een interview van de afdeling communicatie van Glastuinbouw Nederland met Leon Ammerlaan van Ammerlaan The Green Innovator uit Pijnacker. Dit bedrijf is in de sector bekend als pionier op gebied van aardwarmte en voorziet ook een sportcentrum, een middelbare school, een appartementencomplex en enkele collega-tuinders van energie. In het interview gaat Leon primair in op de wijze waarop de glastuinbouw Nederland kan helpen met verduurzamen. Het volledige interview is toegevoegd als bijlage.

Risico
Het tweede artikel gaat in op de tegenwind die geothermieprojecten ook kunnen ondervinden. Dat betreft de praktijksituatie van het stilleggen van de aardwarmteput in teeltgebied Californië in Noord-Limburg, terwijl enkele kilometers verderop in Duitsland wel wordt geboord in dezelfde gesteentelaag. Jean Aerts, bestuurslid van Glastuinbouw Nederland, geeft zijn mening over deze ontwikkeling, die verduurzaming van de glastuinbouw in die regio in de weg staat. Zijn persoonlijke inschatting is dat er een groter risico is op een overstroming in het westen van ons land, dan op een aardbeving vanwege het geothermieproject in Noord-Limburg. Ook dit artikel is al bijlage toegevoegd.

Diverse vakbladen en websites hebben vandaag al aandacht besteed aan beide onderwerpen. Het mediaoffensief is uiteraard pas echt geslaagd als ook de landelijke pers aandacht heeft van de mogelijkheden van aardwarmte in de galstuinbouw en de rol van de overheid daarin.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024