Glastuinbouw Nederland reageert op weigeringsbesluit EZK over geothermie Californië V: ‘Besluit is ongewenst en pijnlijk’

De minister van EZK heeft begin juni bekendgemaakt het aardwarmte winningsplan Californië V te gaan weigeren. In overleg met betrokken ondernemers en overheden heeft Glastuinbouw Nederland een zienswijze ingediend. Daarin wordt EZK verzocht het winningsplan aan te houden en nader onderzoek van de ondergrond af te wachten.

De productie van het aardwarmteproject Californië V is in 2018 uit voorzorg opgeschort, omdat in het gebied een zwakke beving werd geconstateerd. Er is door Californië V nader onderzoek gedaan naar de relatie met de winning. Die was er niet, maar 100% zekerheid kon – uiteraard - niet gegeven worden. EZK is van oordeel dat er nog steeds onvoldoende gegevens van de ondergrond beschikbaar zijn om de risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen goed te kunnen beoordelen. Provincie Limburg heeft nog een verdere analyse laten uitvoeren dat perspectief biedt op veilige winning. Daarvoor is nog wel verder onderzoek nodig, inclusief testgebruik van de put. Glastuinbouw Nederland dringt er bij EZK op aan dit nader onderzoek af te wachten.

Ongewenst
Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, noemt geothermie een onmisbaar onderdeel in de energietransitie van de glastuinbouw. “In onze visie en ambitie kan de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal produceren. Aardwarmte heeft de potentie om - na besparing - te voorzien in circa 50% van de warmtevraag van de glastuinbouwsector. In Limburg werd door twee aardwarmteprojecten al in 10% van de warmtevraag voorzien en de interesse om dat uit te breiden is groot. Gezien de potentie en het belang van aardwarmte en de recente nieuwe inzichten, vinden wij het ongewenst om nu een negatief besluit over het winningsplan te nemen. Dit vraagt om een besluit op basis van gegevens en niet op basis van het gebrek daaraan.”

Pijnlijk
Glastuinbouw Nederland gaat in de zienswijze ook in op de extreem lange behandelingstermijn van de beoordeling van het winningsplan. Een periode die door Californië V helaas niet kon worden overbrugd en inmiddels is faillissement aangevraagd. “Er zijn sinds 2018 heel veel vragen gesteld aan Californië V. Alleen door doen en goed meten vergaar je de informatie die nog nodig is rondom geothermie in gesteente. Internationaal is geothermie in breuken zeker niet ongebruikelijk, dat ondersteunt die gedachte van doen. Betrokken ondernemers hebben het hele proces als belastend en pijnlijk ervaren”, aldus Adri Bom-Lemstra.

Het document met de zienswijze is onderstaand te downloaden.
Zie ook het bericht dat eerder is gepubliceerd op de website van Glastuinbouw Nederland.

Piet Broekharst

Glastuinbouw Nederland - © 2022