Glastuinbouw Nederland roept overheden op samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken

Glastuinbouw Nederland heeft vandaag, dinsdag 21 juni, een informatief boekje gepresenteerd met als titel ‘Gaan met die circulaire kas! - Samen gezonder en gelukkiger’. Daarin laat de glastuinbouw zien van grote betekenis te zijn voor de toekomst van Nederland. Niet alleen door de mooie en gezonde producten die in de kassen worden geteeld, maar ook vanwege de bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en de betekenis voor de samenleving. De boodschap is vooral gericht aan de diverse overheden en maatschappelijke instanties en wordt door Glastuinbouw Nederland ingezet voor overleg op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau.

Het belang van de sector wordt alleen maar groter nu de maatschappelijke uitdagingen verder toenemen. Daarbij moet worden gedacht aan: voldoende en gezonde voeding, betaalbare gezondheidszorg, schoon water, duurzaam gebruik van grondstoffen, spaarzaam inzetten van fossiele grondstoffen en het voorkomen van verdere klimaatverandering.

Concrete voorstellen
Die uitdagingen vormen de rode draad van ‘Gaan met die circulaire kas!’ Het is een makkelijk leesbare weergave van de ambitie en de missie van de glastuinbouwsector. Zo wil de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal zijn. Om die ambities te halen is de medewerking nodig van beleidsmakers en bestuurders bij lokale, regionale, landelijke en EU-overheden en van maatschappelijke organisaties.
Achterin het boekje roept Glastuinbouw Nederland de beleidsmakers daarom op om samen met de sector aan de slag te gaan. Er worden concrete voorzetten gegeven, variërend van het creëren van een gelijk speelveld in Europa en de realisatie van warmtenetten in glastuinbouwclusters, tot herstructurering en vernieuwing van het glasareaal en het beschikbaar houden van subsidieregelingen. Ook op het gebied van plantgezondheid, water, milieu, arbeid en onderwijs zijn heldere gesprekspunten geformuleerd voor een dialoog met beleidsmakers.

Heldere oproep
De oproep aan de diverse overheden is duidelijk: beslis niet over, maar praat met de sector; trek samen op met de ondernemers in de glastuinbouw. Het eerste exemplaar van ‘Gaan met die circulaire kas’ werd door Adri Bom-Lemstra (voorzitter Glastuinbouw Nederland, foto 2e van rechts) op dinsdagmiddag 21 juni uitgereikt aan de beleidsmakers: Marije Beens (DG Agro van ministerie van LNV, rechts op de foto), Sandor Gaastra (DG Klimaat en Energie van ministerie van EZK, foto 2e van links) en Rogier Tesson (coördinerend beleidsmedewerker ministerie van Financiën, links op de foto).

De digitale versie van het boekje is te bekijken en te lezen via deze link.

Jakoline van Straalen

Glastuinbouw Nederland - © 2023