Glastuinbouw Nederland sluit aan bij VN-klimaattop: de bron van EU-klimaatwetgeving

'In solidariteit voor een groene wereld', dat is het doel van de 29ste klimaattop van de Verenigde Naties (COP) in Azerbeidzjan. De COP is de belangrijkste klimaatconferentie ter wereld, waar landen jaarlijks bijeenkomen om te onderhandelen over de aanpak van klimaatverandering. Door de opwek van groene energie te versnellen en in te zetten op klimaatadaptatie wil COP29 de temperatuurstijging op aarde tot 1,5°C beperken, zoals in 2015 afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Glastuinbouw Nederland sloot aan op de voorbereidende top om de belangen van telers in deze onderhandelingen te laten klinken. Veel van de afspraken monden namelijk uit in EU-klimaatwetgeving.

Tuinbouw staat prominent op agenda
Van maandag 11 tot vrijdag 22 november 2024 worden duizenden regeringsleiders, wetenschappers, bedrijven en ngo’s in Baku verwacht. In grote getale trekken zij naar de hoofdstad van Azerbeidzjan om nieuwe klimaatafspraken te maken. Jaarlijks wordt in Bonn deze top voorbereid. Op de agenda van 2024 staat onder andere de uitwerking van de Sharm-el-Sheikh-overeenkomst (SSJW). SSJW waarborgt dat klimaatmitigatie niet ten koste mag gaan van voedselzekerheid. Ook moeten lidstaten boeren en tuinders beschermen tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering.

Na drie jaar impasse lijkt eindelijk een akkoord in zicht over de toegankelijkheid en toepasbaarheid van klimaatonderzoek, -innovaties en –financiering. Doel is om klimaatregelen te treffen die passen in de lokale context en voedselproductie behouden. Met Nederlandse, Europese en wereldwijde overheden sprak Glastuinbouw Nederland over de kansen van gesloten teeltsystemen, zoals kassen, om zo efficiënt en duurzaam mogelijk groenten, fruit, bloemen en planten te kunnen telen. Overal ter wereld kunnen kassen bijdragen aan klimaatmitigatie en -adaptatie. De sector ziet kansen om de glastuinbouw in Azerbeidzjan als katalysator hiervoor te presenteren.

Financiering transitie
COP28 in Dubai sloot af met een akkoord over de wereldwijde uitfasering van fossiele subsidies. Hoe dit wordt gefinancierd, bleek een heet hangijzer in Bonn. De ambitie is om in Azerbeidzjan een nieuw klimaatbudget (NCQC) af te spreken. Dit moet het huidige bedrag van €100 miljard per jaar vervangen. Met diverse boerenorganisaties heeft Glastuinbouw Nederland ervoor gepleit om meer van deze financiering in te zetten in de land- en tuinbouw. Terwijl bijna een derde van de emissies aan de sector wordt toegeschreven, ontvangen boeren en tuinders slechts 3,3% van dit budget. Betere toegang tot deze financiering kan de transitie en de stap naar fossielvrij in de sector versnellen.

Herijken klimaatdoelen
Iedere vijf jaar moeten landen rapporteren wat zij hebben gedaan om het Akkoord van Parijs te realiseren. In 2025 gaat opnieuw de thermometer in hun inzet om de opwarming tot 1,5°C te beperken. Voer voor discussie in Bonn hoe deze nationale klimaatplannen (NDCs) eruit moeten komen te zien en hoeveel ieder land moet bijdragen. Namens de Wereldboerenorganisatie (WFO) vertegenwoordigde Glastuinbouw Nederland de sector in de onderhandelingen over toekomstige koolstofmechanismes, zoals ETS, en het uitwisselen van CO2-emissiereducties tussen bedrijven en landen. Belangrijke onderhandelingen, gezien de impact van CO2-systemen als ETS op de sector. Inzet die Glastuinbouw Nederland zal blijven verrichten op toekomstige COPs.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024