Glastuinbouw roept Provincie Limburg op tot samenwerking

LLTB Vakgroepvoorzitter bedekte teelten en LTO Glaskracht Nederland bestuurslid Jean Aerts sprak namens Limburgse glastuinbouwsector in bij de Statencommissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur van de Provincie Limburg. Aanleiding was de Nota “Limburg agro voor de wereld van morgen”. Specifiek sloot Aerts aan op het onderdeel “bijdragen aan klimaat- en energietransitie”, één van de vier accenten in de duurzame agro agenda.

Jean Aerts benadrukte dat de glastuinbouwsector op het gebied van duurzaamheid erg actief en succesvol is en dat er de afgelopen jaren veel tastbare resultaten zijn geboekt. De glastuinbouw heeft de ambitie op die koers te versnellen en helemaal klimaatneutraal te worden. LLTB Glastuinbouw en LTO Glaskracht Nederland zetten daarom actief in op verdere verduurzaming en emissiebeperking. De sector heeft daarbij wel de hulp van de Provincie nodig. Jean Aerts riep de Statenraad op regie te nemen tot overleg over aanpak met alle betrokkenen. Concreet vroeg Aerts medewerking en ondersteuning van Provincie om de huidige energiepositie en verduurzamingskansen te inventariseren. Lees hier de hele tekst. 

Om te illustreren dat glastuinbouw met LTO Glaskracht Nederland en LLTB een serieuze en constructieve verduurzamingspartner is, overhandigde Jean Aerts het boek Voorwaarts Mars aan de Gedeputeerden Daan Prevoo (Klimaat en Energie) en Hubert Mackus (Landbouw) en commissievoorzitter Yolanda Claessens – Schepers.

Annemie Hermans

Glastuinbouw Nederland - © 2021