Tuinders uit West-Brabant werken met afvalenergiecentrale PreZero aan verduurzaming glastuinbouw

In het project ‘Osiris’ werken tuinders uit Steenbergen en Dinteloord samen met Pre Zero aan de verduurzaming van de glastuinbouw. Warmte en CO2 worden straks via leidingen onder de grond van afvalenergiecentrale PreZero in Roosendaaal aan deze twee glastuinbouwgebieden geleverd. Door een speciale subsidie, genaamd SDE++, is dit project nu een haalbare businesscase.

Jaarlijks wordt het gebruik van zo’n 100 miljoen m3 aardgas vermeden, wat gelijk staat aan het verbruik van aardgas van 85.000 woningen. Een mooie stap naar een duurzaam morgen, want de glastuinbouw kan hiermee voor een groot deel van het aardgas af!

Lees hier meer over dit project en de reactie van een aantal tuinders uit het gebied.

Amy van der Lei

Glastuinbouw Nederland - © 2022