‘Glastuinders handelen overeenkomstig Nederlandse en Europese regelgeving uit 2012’

Glastuinbouw Nederland heeft met verbazing kennis genomen van artikelen en berichten in de media (NRC en NOS) over vermeende onttrekking van tuinders aan het Europese emissiehandelssysteem ETS. “De Nederlandse glastuinbouw is al jaren zeer actief bezig om de CO2-emissie terug te dringen en met succes”, zo reageert voorzitter Sjaak van der Tak. “Bedrijven handelen volkomen legaal en conform gemaakte wet- en regelgeving uit 2012.” De ondernemers in de glastuinbouw staan bovendien massaal achter het onlangs afgesloten Klimaatakkoord. “Die ambities staan”, stelt Van der Tak.

Het stoort de voorzitter van Glastuinbouw Nederland dat de op verzoek aangeleverde schriftelijke reactie van de ondernemersorganisatie niet is verwerkt. “Het artikel in NRC van vrijdag 25 oktober suggereert in deze vorm dat de glastuinbouw ondeugdelijk heeft gehandeld; het tegendeel is waar.”
Zo kunnen bedrijven het EU-ETS alleen verlaten wanneer dat volgens de Europese richtlijn en regels mogelijk is. Daarvoor is Nederlandse wetgeving gemaakt. Daarnaast is voor de glastuinbouw, als enige niet-ETS sector, een eigen CO2-plafond ingesteld. Onder dit CO2-sectorsysteem vielen toen 3.500 bedrijven, momenteel 2.670 bedrijven. In het nu geldende CO2-convenant voor de sector glastuinbouw, een afspraak met de ministeries van EZK, LNV en Financiën, heeft de glastuinbouw een jaarlijks dalend CO2-plafond laten zien. Wanneer deze wordt overschreden, wordt de overschrijding gecompenseerd.

Sector ligt op koers
De mogelijk hogere CO2-emissie dit jaar is het gevolg van ontwikkelingen die buiten de invloed van de Nederlandse tuinders liggen. Die emissie wordt veroorzaakt door diverse factoren, waaronder het sectorareaal, dat volgens recente CBS-cijfers 10% groter is dan verondersteld in de prognoses.
Energiebesparing en duurzame energie (zoals geothermie) ontwikkelen zich volgens eerdere verwachting. “Gecorrigeerd voor de onvoorziene factoren ligt de glastuinbouwsector nog altijd op koers om het doel voor 2020 te halen. Dat zijn ook de redenen dat wij achter de doelstellingen van het Klimaatakkoord staan”, beklemtoont Sjaak van der Tak.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2021