Goedkeuring Nationaal Groeifonds belangrijke impuls voor samenwerking glastuinbouw en onderwijs

De aanvraag van de Greenport Horti Campus voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds is goedgekeurd. Dat betekent dat de Greenport Horti Campus een financiële bijdrage ontvangt voor het versterken van de samenwerking tussen bedrijven, voortgezet onderwijs, mbo en hbo rondom leren en innoveren. "Dit is een prachtig voorbeeld van hoe een goede netwerksamenwerking tot successen kan leiden", zegt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland in een eerste reactie. "Ik ben zeer trots op hetgeen het netwerk heeft gepresteerd."

De aanvraag werd gedaan namens tientallen bedrijven en organisaties uit de Greenport West-Holland. En deze samenwerking loont: de aanvraag is goedgekeurd als één van de vijftien consortia.

Intelligente imago
De Greenport Horti Campus (GHC), onderdeel van de Greenport West-Holland, heeft als doelstelling: kennis en talent dicht bij de ondernemers organiseren door middel van een Kennis- en Innovatienetwerk. Daarnaast bestaan de doelstellingen uit het zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers op mbo-, hbo- en wo-niveau; uitdragen van het ‘intelligente’ imago van de Greenport; de regio promoten als hét internationale kenniscentrum rondom Feeding & Greening the Mega-cities; netwerk- en campusvorming.
De totale aanvraag van de Greenport Horti Campus bedraagt € 22 miljoen, inclusief de bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds voor komende vier jaar van € 9 miljoen. Die bijdrage zal worden gebruikt voor een nóg betere samenwerking tussen bedrijven en onderwijs, om talent sneller bij de bedrijven te krijgen. Zo kunnen de Greenport Horti Campus (GHC), het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en de partners op de drie fysieke GHC-campuslocaties ervoor zorgen dat medewerkers sneller digitaal vaardiger worden en beter kunnen omgaan met de vraagstukken rondom energieneutraal. Door deze aanpak van Leven Lang Ontwikkelen blijven teelt-, techniek- en logistieke bedrijven in het glastuinbouwcluster concurrerend en zal de beschikbaarheid van juist gekwalificeerde medewerkers mogelijk worden gemaakt.

Krachtenbundeling
De aanvraag door de Greenport Horti Campus is gerealiseerd door de krachtenbundeling van tientallen organisaties, bedrijven en overheden uit de Greenport West-Holland, namelijk: Lentiz, Inholland, (mkb-)bedrijven, tuinbouwondernemers, brancheorganisaties AVAG, Glastuinbouw Nederland en Groenten Fruithuis, Royal FloraHolland, VNO NCW-West /Oostland /Westland Midden-Delfland, KasGroeit, AgroEnergy, Dutch Fresh Port, HortiHeroes, Rabobank, Security Delta (HSD), World Horti Center Expo, Delphy, Vertify, WageningenUR Glastuinbouw, Metropool Regio Rotterdam Den Haag, gemeenten Barendrecht, Lansingerland en Westland, en Provincie Zuid-Holland. In de uitvoering zijn meer partijen betrokken.  
De aanvraag van Greenport Horti Campus, in de Greenport West-Holland, is een van de vijftien consortia die ondersteund worden in hun opschaling door het Nationaal Groeifonds vanuit Katapult. In Greenports Noord Holland-Noord en Aalsmeer is de aanvraag Green Chain NH goedgekeurd. De goedkeuring van beide aanvragen betekent een belangrijke impuls voor het Nederlandse tuinbouwcluster. De beide consortia zoeken de samenwerking in de uitvoering 

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024