‘Groen doen in de klas’ laat kinderen kennismaken met glastuinbouw

Basisschoolleerlingen die meer weten over de creativiteit, veelzijdigheid én het belang van de Nederlandse glastuinbouw, zullen op latere leeftijd eerder kiezen voor een loopbaan in de sector, of op zijn minst een jonge ambassadeur zijn. Dat is de reden waarom Glastuinbouw Nederland partner is van het educatieproject ‘Groen doen in de kas’. Via Colland Arbeidsmarkt levert de sector bovendien een financiële bijdrage aan het project. ‘Groen doen in de klas’ is een initiatief van Pim van den Akker van Flower Factor.

Het lespakket bestraat uit drie leerlijnen, bestemd voor de groepen 3-4, 5-6 en 7-8). Door de Groen Doen leerlijnen aan te bieden op de Nederlandse basisscholen, worden de kinderen hun gehele schoolperiode gevoed met creativiteit, inspiratie en educatie over de glastuinbouw. “Op deze manier dragen we bij aan de positieve beleving die kinderen hun verdere leven zullen hebben bij de glastuinbouw in het algemeen en bloemen, planten, groenten en fruit in het bijzonder. Zo creëren we ambassadeurs voor het leven”, zegt Jacqueline Kroon, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland.

Kernwaardes en doelen
Onderliggende doelstelling is dat dit positieve beeld op termijn ook bijdraagt aan de keuze van vervolgopleidingen die de kinderen maken na hun basisschool. “Hopelijk leidt dit uiteindelijk ook tot instroom in de glastuinbouw. Mocht dat niet zo zijn, dan zijn zij wellicht wel ambassadeur voor onze sector.”
De leerlijnen voldoen aan de kernwaardes en doelen die door de overheid zijn gesteld voor kinderen in hun basisschoolperiode. Er wordt in werkboekjes ingegaan op de verschillende facetten van de glastuinbouw. De kracht van de werkboekjes zit mede in de combinatie van geprint lesmateriaal en het digitale platform. Die stelt kinderen in staat om op een leuke en verantwoorde manier zijn of haar wereld te vergroten binnen de thema’s die worden behandeld.

Ambitie
In Nederland zijn er bijna achtduizend basisscholen waar 1,8 miljoen kinderen de basis mee krijgen voor hun verdere toekomst. Inmiddels is een eerste leerlijn voor groep 5/6 ontwikkeld. Deze wordt inmiddels op 12% van de Nederlandse basisscholen gebruikt (932 basisscholen en 216.000 kinderen) en is daarmee de grootste groene leerlijn die op dit moment beschikbaar is. Prinses Laurentien steunt de initiatieven om deze leerlijn landelijk uit te dragen.
De ambitie is om binnen 3 á 4 jaar op 80 a 85% van de basisscholen met de leerlijnen ‘Groen doen in de klas’ aanwezig te zijn met de drie leerlijnen. Op dit moment wordt de leerlijn (5-6) alleen in print beschikbaar gesteld. Deze is met name gericht op sierteelt en potplanten. Het lespakket wordt aangepast en aangevuld met informatie over glasgroente in de glastuinbouw. Tegelijkertijd is ook de online informatie beschikbaar.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2021