Groen licht voor Kennis op Maat Plantgezondheid

Glastuinbouw Nederland heeft, samen met andere land- en tuinbouwsectoren, met succes een aanvraag ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal voor het project ‘Kennistransfer Plantgezondheid’.

Dit betreft een vierjarig communicatieproject bedoeld om ontwikkelde kennis door te laten stromen vanuit het onderzoek, toe te laten passen in de praktijk en voor telers toegankelijk te maken. Daarbij is er ook nadrukkelijke de behoefte om van elkaar te leren, zowel tussen gewassen en sectoren onderling als tussen onderzoek en praktijk.
Via samenwerking in zogenaamde innovatiecirkels worden verbinding, uitwisseling en ontsluiting naar verschillende telersgroepen gefaciliteerd. In 2020 wordt gestart met innovatiecirkels op de thema’s geïntegreerde gewasbescherming, biostimulanten en biocontrol en biodiversiteit. Deze thema’s sluiten nauw aan bij de visie Plantgezondheid Glastuinbouw.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies