Gunstigere voorwaarde voor subsidieregeling VORM Westland

Sinds februari 2018 kent gemeente Westland de VORM subsidieregeling voor het slopen van woningen die de ontwikkeling van de glastuinbouw in de weg staan. Particuliere woningeigenaren kunnen deze subsidie aanvragen voor het slopen van hun woning in een glastuinbouwgebied als deze de modernisering belemmert.

De hoogte van de subsidie voor de sloop van een woning werd voorheen bepaald door de WOZ-waarde van de woning in 2017 vermeerderd met € 10.000,-. Zo konden particuliere woningeigenaren in een glastuinbouwgebied een subsidie van maximaal €100.000,- aanvragen voor de sloop van hun woning om op die manier bij te dragen aan de modernisering van de glastuinbouw. De regeling loopt tot 1 september 2021, maar stopt eerder als het budget op is.

Wijzigingen

Per 30 april 2020 is de subsidieregeling op de volgende onderdelen gewijzigd:
1.    De hoogte van het subsidiebedrag wordt berekend over de WOZ-waarde van 2020 in plaats van 2017. Dit leidt in bijna alle gevallen tot een hogere te verkrijgen subsidie.
2.    Woningen die op grond van andere overeenkomsten al gesloopt hadden moeten worden of zullen gaan worden, kunnen géén subsidie meer ontvangen.
3.    Het intrekken van een lopende aanvraag om een hogere subsidie (zie 1.) te kunnen krijgen is niet mogelijk.

Herbouwen
Het subsidiebedrag wordt nu dus berekend over de WOZ-waarde van 2020. Het te ontvangen bedrag zal gemiddeld meer dan 20% hoger liggen dan volgens de oude regeling. Woningeigenaren die meewerken aan deze regeling blijven het recht houden om de gesloopte woning op een andere plek in Westland te herbouwen.
Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de pagina Subsidie voor sloop van woning. In het Werkboek Westland: moderniseren en kansen grijpen is opgenomen welke woningen in categorie 1 of 2 (pdf, 600Kb) zijn geplaatst en voor de subsidie in aanmerking komen.
Bron: Gemeente Westland

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies