Hele agrarische sector werkt aan schoner oppervlaktewater

In de glastuinbouw kennen we de emissienormen bij substraatteelten en de zorgplicht bij grondgebonden teelten om de emissie van meststoffen te beperken.

Recent is daar de zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen bij gekomen. Hoewel het soms wel zo lijkt, zijn we niet de enige sector die stappen moet maken om het effect op oppervlaktewater te beperken. Waar de glastuinbouw afspraken maakt binnen het Platform Duurzame Glastuinbouw, hebben de open teelten het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het deltaplan begint op gang te komen met een groot aantal projecten lopende projecten. Meer informatie daarover vindt u in het persbericht van LTO Noord.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies