Het meest waardevolle bezit van een ondernemer

Als ondernemer zijn medewerkers je meest waardevolle bedrijfskapitaal. Onmisbaar voor een toekomstbestendige glastuinbouw. In onze Human Capital Agenda hebben we vijf speer-punten samengebracht om jouw kapitaal te laten groeien en bloeien.

Human Capital Agenda
Als ondernemer zijn gemotiveerde, goed geschoolde medewerkers je meest waardevolle bedrijfskapitaal. Onmisbaar voor een toekomstbestendige glastuinbouw. We willen bekend staan als een toekomstgerichte sector met respect voor mens, natuur en milieu. Een sector waar het goed werken is, met uitstekende perspectieven en doorgroeikansen.

In onze Human Capital Agenda hebben we vijf speerpunten samengebracht, waar we samen met onze leden en andere betrokkenen de komende jaren aan gaan werken.

Dit zijn de vijf speerpunten:

 1. Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden optimaliseren
  • Goede beloning en basisvoorwaarden
  • Het werk aantrekkelijker maken
 2. Inzetten op Leven Lang Ontwikkelen
  • Professionaliseren personeelsbeleid door een lerende organisatie te worden
  • Regionale ontmoetingsplaatsen creeren voor Leven Lang Ontwikkelen
 3. Nieuwe bronnen aanboren op de arbeidsmarkt
  • Richten op nieuwe doelgroepen
  • Meer aandacht voor functies in het secundair proces
  • Jongeren actief betrekken
  • Verhaal en perspectieven breder delen
 4. Flexwerk duurzaam aantrekkelijk maken
  • Verplichte certificering uitzendbureaus
  • Voldoende en kwalitatieve huisvesting realiseren
  • Duurzame ontwikkeling van internationale werknemers stimuleren
 5. Werken in de glastuinbouw aantrekkelijker profileren
  • Bouwen aan een sterke reputatie
  • Onze reputatie bewaken en beschermen

Vooral het aantrekkelijk maken van flexwerk is voor internationale Werknemers belangrijk. Deze steeds groter wordende groep hebben we heel hard nodig in onze Nederlandse glastuinbouw. In de Human Capital Agenda is een verdere uitwerking van de ambitie uit onze eerdere campagne ‘Love your people like your crop’, waarin het belang en welzijn van internationale werknemers centraal staat.

De Human Capital Agenda 2023 - 2025 vind je hier.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024