Het Westland: het innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw

Op 9 oktober 2018 heeft het College van B&W van gemeente Westland officieel de ruimtelijke visie van LTO Glaskracht Westland in ontvangst genomen uit handen van voorzitter Jacco Vooijs. De visie ‘Het Westland: het innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw’, is een vergezicht richting 2030 met als speerpunten: verduurzaming en herstructurering.

“De vorige visie dateert van tien jaar geleden, het is goed om die weer flink op te schudden”, aldus Vooijs. “Bovendien hebben het nieuwe college en de gemeenteraad hun toekomstvisie uiteengezet. Daar willen we als belangrijkste sector in het Westland uiteraard mede invulling en sturing aan geven.”

Het Westland is een uniek stuk Nederland. Ingeklemd tussen drie grote steden en met een prachtige logistieke positie. Maar vooral: met de meest innovatieve en internationaal geprezen sector van Nederland. Vooijs: “We zijn wereldkampioen glastuinbouw en de uitdaging is dat te blijven. De kansen daarvoor zijn legio, maar dan moet het Westland de aanwezige kennis bundelen en exporteren én ruimte bieden aan verduurzaming en herstructurering.”In de visie wordt het Westland benoemd als het innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw. Een zelfverzekerde toon, gebaseerd op historie, maar vooral toekomstperspectief, een visie met ambitie, maar ook met een opdracht aan ondernemers, lokale en regionale overheid om met elkaar de geboden kansen te kunnen benutten.

Standpunten op het vlak van ruimte
In de visie zijn aanbevelingen verwoord die de gewenste versterking van de koppositie inhoud moet geven én ruimte moet bieden aan verduurzaming en herstructurering. Denk bij verduurzaming aan het investeren in smartgrids. Daarnaast moet duidelijkheid worden geboden over vestigingsruimte. Het blijven inzetten van instrumenten om obstakels op te lossen is één van aanbevelingen als het gaat om herstructurering.

Glastuinbouw Nederland - © 2024