Hoe houden we werken in de tuinbouw plezierig?

In de kas van de toekomst worden eenvoudige, herhalende werkzaamheden uitgevoerd door robots. Maar zo ver is het nog niet: dat gaat stap voor stap. Dat betekent dat werknemers de komende decennia werken in een omgeving die steeds meer wordt gerobotiseerd, gemechaniseerd en gedigitaliseerd. Hoe zorgt de glastuinbouw ervoor dat voldoende mensen in en om de kas willen werken?

Daarvoor start Wageningen University & Research het vierjarige project ‘Joyride Horticulture’, waarbinnen wordt gezocht naar goede werkomstandigheden voor werknemers die werkzaam zijn in het primaire proces. Dit zijn met name arbeidsmigranten. In het project worden met glastuinbouwondernemers en hun medewerkers (die in hun eigen taal worden aangesproken) zes 'persona’s' uitgewerkt tot concrete oplossingen en producten. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Club van 100. Glastuinbouw Nederland is nauw betrokken bij dit project.

Voor meer informatie en/of aanmelden voor deelname kan contact worden opgenomen met Jacqueline Kroon, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2023