Hoe richt je zelf een regionaal Biomassa Living Lab in?

De transitie naar een circulaire economie versnelt. Overheidsambities en consumentengedrag stimuleren diverse marktsegmenten om fossiele grondstoffen te vervangen door plantaardige alternatieven. SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) gaf Bio-TreatCenter (BTC) opdracht een tiental nieuwe waardeketens te initiëren.

Aan de hand hiervan is een blauwdruk opgesteld, als voorbeeld voor regionale Biomassa Living Labs. In de laatste editie van SIGNaal, de nieuwsmail van SIGN, staat een samenvatting van de verkenning. Daarin ook aanbevelingen voor ondernemers in de glastuinbouw om zelf een regionaal Biomassa Living Lab in te richten. Hoe verbind je individuele ondernemers, collectieven en nieuwe raffinagetechnologie aan marktpartijen? Welke activiteiten, instrumenten en faciliteiten zijn daarvoor noodzakelijk? En hoe financier je deze?

Positioneren
Essentiele vraag is hoe de tuinbouw zich kan positioneren om haar reststromen te verwaarden. Startend met rendabele ketens in bestaande markten (energie, bodemverbeteraars en materialen) en vervolgens doorgroeien naar innovatieve, hoogwaardige toepassingen (diervoeders en fijnchemicaliën).
Zowel Platform reststromen in regio Venlo als binnenkort Dijkshoorn in de regio Oostland geven invulling aan ondernemerschap en een Biomassa Living Lab.

SIGN

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2022