Hoe staat u tegenover circulair ondernemen?

Op dit moment loopt op initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) een pilot naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van plantaardige reststromen vanuit het perspectief van de tuinder.

Daarnaast loopt op initiatief van SIGN een verkenning naar de potentie om dit op te schalen via clusters van bedrijven en nieuwe samenwerkingen. In dit kader zijn we benieuwd of er leden zijn die zelf al stappen nemen of mogelijkheden zien op het terrein van circulair ondernemen.

Hoe kijkt u naar circulair ondernemen? Heeft u interesse om een samenwerking aan te gaan, of heeft u andere ideeën? Laat het ons weten door de korte enquete in te vullen. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Dewi Hartkamp, Programmamanager SIGN, via mobiel nummer 06 531 319 44 of e-mailadres dhartkamp@spam-protectglastuinbouwnederland.nl

SIGN

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies