Ideeën Winnovatie Challenge gebundeld in digitaal boekje

Tijdens de Waterdag op 29 juni, georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, Vertify en het World Horti Center, was er aandacht voor (vaak onbewuste) lekkages. Eerder dit jaar heeft de Emissieloze Kas een Winnovatie challenge georganiseerd om ideeën op te halen om lekkages via de ondergrond te voorkomen.

Van 16 december 2021 tot 7 februari 2022 heeft de winnovatie challenge ‘Hoe kunnen we lekkages via de bodem vanuit kassen voorkomen’ gelopen. Ondanks dat de glastuinbouwsector, waterschappen en overheden al jaren samenwerken met om lekkages tegen te gaan, zien we nog regelmatig te hoge concentraties voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in glastuinbouwgebieden. Onderzoek heeft aangetoond dat voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen ook via de bodem in het oppervlaktewater komen. Dit heeft effect op de oppervlaktewaterkwaliteit, biodiversiteit, de leefomgeving en het middelenpakket van de sector.

Deze challenge is opgezet om te zoeken naar ideeën die lekkages via de bodem tegengaan. Uiteindelijk waren er twee winnaars. Hun ideeën worden momenteel verder uitgewerkt en worden later dit jaar getest. Alle ideeën zijn gebundeld in het ideeënboek, zie download onderaan dit bericht. Een boek voor inspiratie voor elke tuinder om met hernieuwde energie de kas lekdicht te maken!

Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2022