Impact energiecrisis op werknemers glastuinbouw

Glastuinbouw Nederland en ook andere organisaties in de sector ontvangen steeds meer signalen dat bedrijven serieus overwegen om in de herfst en winter van 2022-2023 hun teelstrategie aan te passen. Dat is een ingrijpende beslissing, zeker ook vanwege de zorg om het eigen personeel. Ervaren en gemotiveerde werknemers zijn immers cruciaal voor elk glastuinbouwbedrijf. Die mensen wil je graag behouden, ook als de werkzaamheden noodgedwongen worden aangepast of ingekort.

Het antwoord op vragen als: wat betekent de aanpassing van de teeltstrategie voor de werknemers, wat kunnen ondernemers doen en waar moeten zij op voorhand rekening mee houden, is te vinden op een speciale webpagina op de website van Glastuinbouw Nederland. Welke loketten zijn beschikbaar voor ondernemers?

Klik hier om rechtstreeks naar de pagina te gaan. Deze pagina wordt regelmatig geupdate. De laatste update was de regeling over de werktijdverkorting.

De informatie op de webpagina is tot stand gekomen in samenwerking met Kasgroeit, Werkgeverslijn land- en tuinbouw, UWV en Regionaal Mobiliteitsteam Haaglanden (RMT). In aparte tekstblokken staat vermeld welke diensten zijn kunnen verlenen op dit onderwerp en hoe contact kan worden opgenomen.
Op de webpagina worden mogelijke scenario’s beschreven, variërend van minder telen en daardoor tijdelijk minder werknemers nodig, tot reorganiseren met als gevolg inkrimping van het personeelsbestand.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024