In 2017 nog MIA/VAMIL-subsidie voor zuiveringsapparatuur gewasbeschermingsmiddelen

Dit jaar staat apparatuur voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen nog op de lijst maatregelen die in aanmerking komen voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Zodra de zuiveringsplicht op 1 januari 2018 ingaat, vervalt deze optie en dat scheelt u dan 36% MIA/Vamil.

De lijst maatregelen die in aanmerking komen voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) wordt jaarlijks vastgesteld. 

In 2017 staan er ook voorzieningen op de lijst om substantieel meer drain(age)water her te gebruiken en daardoor minder water te lozen. LTO Glaskracht Nederland heeft bij RVO en de betrokken ministeries gepleit voor behoud van deze voorzieningen op de maatregelenlijst voor 2018.

Als u van MIA/Vamil gebruik wilt maken, moet de aanvraag binnen 3 maanden na de opdrachtverlening worden ingediend. Meer informatie hierover vindt u hier.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies