In Memoriam Aat Dijkshoorn

Deze week ontvingen wij het trieste bericht dat onze collega Aat Dijkshoorn op 10 februari is overleden. Hij was een bekende voor velen in de glastuinbouwsector. Aat was al enige tijd ernstig ziek. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en naasten.

Aat was een voorbeeld voor iedereen bij Glastuinbouw Nederland en binnen zijn grote netwerk. Een zeer gewaardeerde collega, met oog voor de persoonlijke kant naast en in het werk.

‘Mister Het Nieuwe Telen’, dat was Aat. Precies toen Het Nieuwe Telen op de tekentafel lag, startte hij zijn werk binnen het programma Kas als Energiebron. Sinds 2008 is hij met groot enthousiasme, een enorme drive en kennis van zaken de drijvende kracht geweest achter Het Nieuwe Telen. Uiteraard deed hij dat samen met anderen, maar het was Aat die er voor heeft gezorgd dat de kennisontwikkeling en kennisuitwisseling over energiebesparing van de grond is gekomen. Mede door zijn inzet en bevlogenheid is dit niet meer weg te denken in de glastuinbouw. Aat pakte deze taak op met heel zijn ziel en zaligheid. Altijd denkend vanuit de ontvanger – de teler - want in de glastuinbouw lag zijn hart.

‘Less is more’ was zijn motto. Wat hebben de glastuinbouwondernemers nodig, wat brengt hen in beweging? En hoe zorg ik er voor dat ook tuinbouwadviseurs en het onderwijs de kennis oppakken? Hij heeft velen ontmoet en velen hebben hem leren kennen. Hij zag juist het menselijke aspect naast de boodschap. Daar was Aat voortdurend mee bezig en daarmee heeft hij een stevige basis gelegd onder de energietransitie op weg naar een klimaatneutrale glastuinbouwsector.

Wij zullen Aat missen, maar de goede herinneringen aan een goed en positief mens blijven!

Directie, bestuur en medewerkers Glastuinbouw Nederland,
Programmateam Kas als Energiebron

Piet Broekharst

Glastuinbouw Nederland - © 2022