Infographic voor werkgevers arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten werken veelal in cruciale sectoren, zoals de voedselketen, waaronder de glastuinbouw, en de logistiek. Het is belangrijk voor de continuïteit van ondernemingen in deze sectoren dat ondernemer en medewerkers de richtlijnen van het RIVM kennen en naleven. Het ministerie van SZW heeft deze week de bijgevoegde infographic verspreid, bestemd voor werkgevers van arbeidsmigranten.

Als meerdere medewerkers op een bedrijf besmet raken, kan dit gevolgen hebben voor de bedrijfsprocessen. Daarnaast hebben ondernemers op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht om hun medewerkers in staat te stellen het werk veilig en gezond te doen. Maak de risico’s inzichtelijk, bijvoorbeeld in een aparte arbocatalogus voor corona. Van belang is ook of een ondernemer zicht heeft op de wijze waarop zijn medewerkers naar het werk komen en op hun woonomstandigheden.

Klik hier voor het protocol ‘Veilig werken, reizen en wonen’, dat mede is opgesteld door het team Arbeid van Glastuinbouw Nederland.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies