Informatievoorziening Wet Arbeidsmarkt in Balans komt op stoom

De afgelopen periode is er door de Werkgeverslijn hard gewerkt aan de informatievoorziening rondom de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Met de komst van de WAB, met ingang van 1 januari 2020, verandert er immers veel. Het doel van deze wet is de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Zo is er een speciale themapagina ingericht op de website van de Werkgeverslijn. Tevens is er een tool ontwikkeld die werkgevers met een paar klikken inzicht geeft in de wijzigingen en actiepunten die voor hen van toepassing zijn. Een recent georganiseerd webinar geeft eveneens antwoord op veel vragen van ondernemers. Deze week nog is er een speciale nieuwsbrief verstuurd met daarin aandacht voor bovengenoemde informatie en initiatieven.
Ook hebben we inmiddels een aantal (aanhaakbijeenkomsten) Om werkgevers, accountants en uitzendbureaus voor te lichten over de nieuwe wetgeving zijn inmiddels diverse informatiebijeenkomsten verzorgd. Daarvan staan er nog een paar in de planning.

Diana Eleveld (Werkgeverslijn)

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies