Ingrid Blom versterkt team Arbeid van Glastuinbouw Nederland

Ingrid Blom is op 1 april gestart als themaspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland. Zij vervangt Peter Loef, die onlangs is overgestapt naar de ABU, de brancheorganisatie van uitzendbureaus. In haar vorige betrekkingen heeft Ingrid vooral veel ervaring opgedaan op gebied van cao's, pensioenen en arbeidsomstandigheden.

De taken binnen Team Arbeid van Glastuinbouw Nederland worden verdeeld tussen Ingrid en haar collega Jacqueline Kroon. Naast de genoemde specialismen: cao, pensioen en arbeidsomstandigheden, gaat Ingrid zich ook focussen op een deel van de dossiers van internationale werknemers. "Jacqueline richt zich primair op scholing en opleiding. daar liggen ook raakvlakken met internationale werknemers. Dus dat onderwerp verdelen we. Sowieso vind ik dat we elkaar op alle dossiers altijd moeten kunnen vervangen of assisteren", benadrukt Ingrid.

Oude liefde
Voor haar komst naar Glastuinbouw Nederland was Ingrid onder andere tien jaar actief als specialist cao-onderhandelingen. In die periode begeleidde ze onder andere de waterschappen op weg naar een nieuwe cao. Ook heeft ze enkele jaren gewerkt voor een brancheorganisatie voor de binnenvaart. "Een interessante periode gezien het internationale aspect. Allereerst heb je in de scheepvaart te maken met een 'bewegend' werkterrein. Daarnaast hebben veel schepen een internationale bemanning."
De reden voor haar overstap naar Glastuinbouw Nederland is vooral haar liefde voor cao-onderhandelingen. "En ik beoordeel de glastuinbouw als een interessante en vooruitstrevende sector, met diverse mooie dossiers op gebied van arbeid. Er liggen meerdere uitdagingen, waaronder technologische ontwikkelingen als automatisering en robotisering, met de nodige consequenties in relatie tot arbeid."

Bedrijfsbezoeken
Ingrid is inmiddels begonnen met het bezoeken van diverse teeltbedrijven. "Het onderscheid tussen bedrijven is groot, variërend van ondernemers die overal zelf verstand van moeten hebben, tot grote ondernemingen met meerdere specialisten in dienst. Ik wil graag zien en horen hoe bedrijven zijn georganiseerd en welke arbeidsvraagstukken er spelen. Mijn opgedane kennis en ervaring wil ik vervolgens graag inzetten voor deze boeiende bedrijfstak."

Roger Abbenhuijs

TEK bijna gesloten

Tot 2 oktober is het mogelijk een aanvraag te doen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet van 2022 bedragen. De regeling geeft een…

Glastuinbouw Nederland - © 2023