‘Inhoud steunmaatregel zeer teleurstellend voor glastuinbouw’

De voorzichtige tevredenheid over de aankondiging van een steunmaatregel (TEK) voor het MKB-bedrijfsleven op vrijdagmorgen 14 oktober, heeft na de bekendmaking van meer details plaatsgemaakt voor flinke teleurstelling. “Dit gaat de glastuinbouw niet helpen”, zegt voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland, “Die geluiden horen we ook van andere sectoren.” Het Kabinet moet de plannen overigens nog goedkeuren.

Energie-intensief
In de staatsregeling wordt gesproken over een maximale steun voor een agrarisch bedrijf van € 62.000 per jaar. Er wordt gedacht aan het oprekken daarvan naar € 93.000 euro. “Dat is voor een glastuinbouwbedrijf absoluut onvoldoende. Daarom richt onze lobby zich met name ook op de erkenning van de glastuinbouw als energie-intensieve sector, in plaats van als landbouwbedrijf”, geeft Adri Bom-Lemstra aan. Voor energie-intensieve sectoren is een groter steunpakket beschikbaar, zoals het zich nu laat aanzien.
Glastuinbouw Nederland verwijst naar het maximale steunkader van € 2 miljoen per bedrijf, dat de EU heeft vastgesteld en dat door de Duitse regering ook wordt toegepast. “In Nederland ontbreekt daarvoor echter de politieke wil, waardoor een ongelijk Europees speelveld ontstaat. Als tegenargument stelt het ministerie dat in dat geval maar 30% aan steun mag worden toegekend. Wij betreuren het dat Brussel wel mogelijkheden biedt, maar dat Nederland daar niet in meegaat.”

Ontoereikend
Bij de overheid is een totaalbudget van € 2 tot 3 miljard beschikbaar voor ondersteuning van energie-intensieve MKB-bedrijven. “Maar dit gaat door het bedrijfsleven minimaal worden gebruikt als bijna geen sector er voor in aanmerking komt.”
De voorzitter van Glastuinbouw Nederland noemt het vervolgens zeer opvallend dat de meeste sectoren überhaupt niet voldoen aan de voorwaarde dat 12,5% van de productiekosten moet bestaan uit energiekosten. “Geen enkele bedrijfstak lijkt op dit moment ook maar enigszins geholpen met de aangekondigde steun.” De glastuinbouw voldoet uiteraard wel aan die eis, maar dan nog resteert een mogelijke vergoeding die volledig ontoereikend is.
Over de nu genoemde plafondprijs: € 3,19/m3 gas en € 0,95 ct/kwh elektra moet formeel nog worden beslist. Een bijkomende extra verzwaring van de maatregel is dat bedrijven, die het afgelopen jaar een omzetstijging hebben gerealiseerd van meer dan 20%, geen enkele vergoeding krijgen. De redenatie is dat bedrijven bij omzetstijging geen ondersteuning nodig hebben.

Petitie
Samenvattend spreekt Adri Bom-Lemstra over een zeer teleurstellende regeling. “Dit gaat onze sector niet tot zeer marginaal helpen. Helaas moeten we constateren dat de politieke wil ontbreekt om innovatieve, essentiële bedrijfstakken als de glastuinbouw daadwerkelijk te ondersteunen. Wij blijven onze kernboodschap daarom onder de aandacht brengen bij politiek en publiek. Nederland kan dat signaal versterken door het tekenen van onze petitie.”

Jakoline van Straalen

Glastuinbouw Nederland - © 2023