Interne meldprocedure klokkenluiders geïnstalleerd

Als glastuinbouw willen wij bekend staan als een sector van aantrekkelijk werkgeverschap. Een sector die mensen goed werk biedt en kansen om breed inzetbaar te zijn. De glastuinbouwondernemers zijn met hun individuele handelen gezamenlijk verantwoordelijk voor de collectieve reputatie van de glastuinbouwsector.

Het bestuur en veel leden zijn ervan overtuigd dat een redelijke, of liever nog goede reputatie van de sector in de samenleving belangrijk is. Belangrijk voor draagvlak en belangrijk om op langere termijn als bedrijven een maatschappelijke ‘license-to-produce’ te behouden. Glastuinbouwbedrijven en Glastuinbouw Nederland willen dat werkenden op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een misstand binnen de eigen organisatie.

Glastuinbouw Nederland heeft sinds 2023 een richtlijn melden incidenten sociaal beleid. Deze wordt nu aangevuld met een meldpunt voor klokkenluiders. Met deze aanvullende regeling voldoen we aan de vereisten van de Wet bescherming Klokkenluiders. Op de website is de regeling terug te vinden. Deze beschrijft de wijze waarop een misstand gemeld kan worden, stelt de procedure vast die gevolgd wordt bij een melding en voorkomt dat een melder in zijn rechtspositie wordt benadeeld als gevolg van het melden.

Bedrijven met meer dan 50 werkenden zijn wettelijk verplicht een intern klokkenluiders meldpunt te hebben. Je kunt dit als bedrijf ook zelf regelen. Onder andere bij de Werkgeverslijn is er voorbeeld materiaal. Het meldpunt bij Glastuinbouw Nederland is vangnet voor bedrijven die zelf geen intern meldpunt hebben.

Bekijk de Regeling Meldpunt Klokkenluiders.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024