Intrekken RUB-lijst vraagt om vervolgacties

Staatssecretaris van Dam heeft het Ctgb verzocht de zogenaamde RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen)-lijst in te trekken. Op deze lijst staan biociden en gewasbeschermingsmiddelen die tot nu toe zonder beoordeling tot de markt zijn toegelaten. Het voornemen om de RUB-lijst in te trekken stond al eerder op de planning.

LTO Glaskracht Nederland heeft indertijd in de gesprekken met de overheid aangedrongen op handhaving. Dit heeft er in juli 2013 mede toe geleid dat voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) aangegeven heeft om de RUB-lijst voorlopig te handhaven. In ieder geval totdat in de EU een uitspraak wordt gedaan over de laag risicomiddelen, waaronder veel RUB-middelen vallen. De Europese Commissie heeft recent duidelijkheid verschaft over de criteria voor laag-risicostoffen, waardoor het onderscheid tussen laag-risicostoffen en basisstoffen duidelijk is.

IPM in de knel
Zowel voor ecologische glastelers als conventionele telers was de voorlopige handhaving van de RUB-lijst van groot belang, omdat er meerdere middelen op staan die bijdragen aan een gezonde teelt. Voorbeelden van middelen op de RUB-lijst zijn zeewier- en algenextracten voor een betere weerstand tegen schimmels, knoflook, soja- en ui-extracten om insecten zoals luis en trips af te schrikken, pijpzwavel voor de bestrijding van meeldauw en het gebruik van spiritus of zeep tegen luizen. Deze producten dragen ook sterk bij aan het ver geïmplementeerde IPM systeem in de glastuinbouw. Door het vervallen van de RUB-lijst komt, mede door het sterk afnemende middelenpakket, de geïntegreerde gewasbescherming verder in de knel.

Ctgb heeft aangekondigd dat met ingang van 15 februari 2018 de RUB-lijst verdwijnt. Om producenten en distributeurs over deze intrekking te informeren en hen in de gelegenheid te stellen tijdig een toelating aan te vragen, heeft het Ctgb een plan van aanpak opgesteld. Belanghebbenden uit de sector kunnen hier tot en met 10 september op reageren. De reacties neemt het Ctgb mee in het collegebesluit van 25 oktober. Begin 2018 krijgen de producenten en distributeurs van RUB-middelen de gelegenheid deze bij het Ctgb aan te melden voor beoordeling. Middelen die niet tijdig worden aangemeld, zijn na 30 juni 2019 illegaal op de markt.

Actie
LTO Glaskracht Nederland zal, samen met de andere sectoren onder aanvoering van LTO Nederland, reageren op het plan van aanpak van Ctgb. Daarnaast zijn wij reeds naarstig in overleg met diverse partijen om te zorgen dat de belangrijkste middelen op de RUB-lijst behouden blijven voor de sector. Graag vernemen wij of er nog specifieke middelen op de RUB-lijst staan die van belang zijn voor uw teelt. U kunt dit per mail doorgeven aan uw netwerkcoördinator of aan Petra Eekhoff.

Glastuinbouw Nederland - © 2022