Inventarisatie behoefte cursusaanbod in de regio

Tijdens overleg van de ondernemersgroep Arbeid en Onderwijs van Glastuinbouw Nederland in de Bommelerwaard & Tielerwaard werd duidelijk dat werkgevers knelpunten ervaren bij het cursus- en opleidingsaanbod in de regio. Voor cursussen moet soms ver worden gereden en vraag en aanbod van bedrijven versus scholen/opleidingen sluit niet altijd goed aan.

Er wordt daarom onderzoek naar de opleidingsbehoefte in de regio gedaan middels deze enquête. Welke opleidingen wenst u bijvoorbeeld in de regio voor uw personeel (Nederlands, Roemeens, Pools)? Hierdoor kan er verbetering aangebracht worden in het bestaande cursus- en opleidingsaanbod en worden vraag en aanbod beter en sneller bij elkaar gebracht. Als het onderzoek dit ook daadwerkelijk aantoont, reageren we hierop door cursusmogelijkheden lokaal te gaan organiseren. Het invullen duurt maximaal 5 minuten en kan tot eind juli 2021.

Glastuinbouw Nederland - © 2024