Inventarisatie mobiele machinepark middels anonieme enquête

Er is veel te doen rondom de uitstoot van mobiele machines. Om eventuele voorschriften realistisch te houden is het van belang om goed zicht te hebben op de samenstelling van het mobiele machinepark. Ook de machines die in de glastuinbouw worden gebruikt, moeten daarbij in beeld zijn om te voorkomen dat toekomstige voorschriften niet passend zijn. Namens alle brancheorganisaties heeft Cumela een verduidelijkende video gemaakt.

Deze video is te zien via: www.degroenekoers.nl/video-oproep.

De Groene Koerspartijen, de Rijksoverheid en TNO vragen om uw medewerking door het invullen van deze anonieme enquête over de samenstelling van het mobiele machinepark in Nederland. Gezien de snelle ontwikkelingen in de wereld van mobiele machines is een compleet en nauwkeurig beeld van het machinepark erg belangrijk voor o.a. brancheverenigingen, machine-eigenaren, leveranciers, onderzoekers en beleidsmakers.
Deze enquête is opgezet door TNO in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in nauwe samenwerking met de verschillende brancheverenigingen binnen de sectoren die werken met mobiele machines. Het verzoek is om de enquête uiterlijk 26 februari via onderstaande instructies in te sturen.

Meedoen geeft u direct inzicht in:

  • De verwachte emissieprestaties van uw machinepark, bijvoorbeeld welke machines waarschijnlijk de hoogste emissies hebben, en hoe de machines scoren t.o.v. een nieuwe STAGE V machine;
  • Belangrijke kenmerken van uw mobiele machines. Deze gegevens kunt u onder meer gebruiken bij de inschrijving op projecten of kentekenregistratie bij RDW.
  • U ontvangt de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. Hiermee krijgt u inzicht in het machinepark in uw sector.

 Deze enquête is gericht op drie zaken:

  • De omvang van het machinepark
  • De kenmerken van de machines  (zoals: vermogen, brandstoftype, leeftijd enz.)
  • De inzet van de machines  (zoals: draaiuren en brandstofverbruik)

Instructies
Download het bijgevoegde Excelbestand op uw computer en bewaar het op een vindbare locatie. Om het bestand te openen heeft u minimaal Excel 2007 nodig. In het bestand zelf vindt u meer specifieke invulinstructies per onderdeel. Sla het bestand tijdens het invullen regelmatig op. U kunt het bestand ook afsluiten om op een later moment verder te gaan met invullen. Op basis van uw antwoorden worden sommige vervolgvragen zichtbaar en blijven andere vragen onzichtbaar (grijs).
Als u de vragen zo compleet mogelijk hebt beantwoord, slaat u het bestand nogmaals op. U kunt het bestand vervolgens anoniem uploaden via deze link.

Let op: bij het uploaden wordt weliswaar gevraagd om een naam en emailadres, maar deze worden niet gecontroleerd. U kunt dus gewoon een verzonnen naam en emailadres invullen (bijvoorbeeld “naam”, “email@email.com”). Als u al ingelogd bent met uw eigen Dropbox account, log dan eerst even uit om alsnog anoniem uw bestand te uploaden. Alleen TNO heeft toegang tot de bestanden!
Wanneer u vragen heeft met betrekking tot het invullen of uploaden van de enquête, dan kunt u mailen naar stijn.dellaert@tno.nl. Ook wanneer u bijvoorbeeld meer tijd nodig heeft dan de voorgestelde termijn.

Benodigde tijd
De tijd die nodig is om de enquête in te vullen is erg afhankelijk van de omvang van uw machinepark en welke gegevens van uw machines u al paraat heeft. Als u bijvoorbeeld een machinepark heeft van ca. 20 machines en u moet verschillende gegevens van uw machines nog opzoeken, reken dan op ongeveer 1-2 uur. Wij zijn ons er van bewust dat dit een behoorlijke tijdsinvestering is. Middels het Excel-Dashboard in de Enquête proberen wij u daarom direct nuttige informatie terug te geven zodat we samen ons inzicht in het machinepark in Nederland vergroten.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2021