Inwerkingtreding Omgevingswet definitief per 1 januari 2022

Minister Ollengren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de Tweede Kamer op 17 december jl. geïnformeerd over de geplande definitieve inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2022. Om deze inwerkingtreding mogelijk te maken, was het nodig om versneld een Koninklijk Besluit terzake aan de beide Kamers voor te leggen.

Inmiddels is de wetgeving nagenoeg afgerond. De ontwikkeling van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) nadert zijn afronding en is eind van dit jaar voldoende gereed voor inwerkingtreding, heeft de minister toegezegd. Glastuinbouw Nederland is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de inwerkingtreding. Verder uitstel leidt immers alleen maar tot meer onzekerheden voor ondernemers.
De nu voorziene invoeringsproblemen zullen, ook bij uitstel, niet geheel te voorkomen zijn. Glastuinbouw Nederland zal echter wel blijven benadrukken dat het voor ondernemers vooral tot lastenverlichting moet leiden (zowel administratief als ook financieel) en blijft daar grote zorgen over houden.

Kijk hier voor meer informatie over de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet.
Of neem voor vragen of meer informatie contact op met Leonie Claessen.

Leonie Claessen

Glastuinbouw Nederland - © 2021