Inzicht in wijzigingen Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt per 1 januari 2020 ingevoerd. Het kabinet heeft met deze wet tot doel om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het aangaan van een vast contract wordt aantrekkelijker gemaakt voor werkgevers. Dat leidt tot meer zekerheid voor werkenden. De kosten- en risicoverschillen tussen vaste en tijdelijke contracten worden verminderd, waarbij tijdelijke contracten minder aantrekkelijk en duurder worden gemaakt.

LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en andere agrarische werkgeversorganisaties hebben zich fel verzet tegen de gevolgen van de WAB. Dat gebeurde tot op heden zowel gezamenlijk (onder andere ook met VNO-NCW en MKB Nederland) als in sommige gevallen ook individueel. Glastuinbouw Nederland heeft hier in eerdere berichten in de nieuwsbrief al aandacht aan besteed.
Grootste punten van kritiek zijn de hoge ww-premie voor flexarbeid (nog hoger dan de huidige regeling, omdat nu alle lasten van alle sectoren op een hoop worden geveegd) en de transitievergoeding. Die moet al worden berekend en betaald vanaf de eerste dag van het dienstverband, waar dat nu pas vanaf twee jaar is. Dat betekent dat er ook bij korte dienstverbanden transitievergoeding moet worden betaald. Al met al kan dit in sommige situaties tot 7% meer loonkosten leiden. Zie hiervoor het onderzoek dat Glastuinbouw Nederland in samenwerking met de NFO en LTO Nederland heeft laten uitvoeren. Die resultaten zijn eveneens al via nieuwsberichten verspreid. De 7% is geen verhoging van het netto loon, maar een verhoging van de belasting.

Verschil bruto-netto
In september 2019 start de volgende ronde cao-overleg voor de cao ingaande 1 januari 2020. De WAB is een van de voornaamste onderwerpen die het overleg zal beïnvloeden. Het kan niet zo zijn dat werkgevers alleen maar meer lasten krijgen, zeker niet gezien het feit dat ondernemers in de glastuinbouw door de seizoenen nu eenmaal afhankelijk zijn van flex. Bovendien ziet Glastuinbouw Nederland veel liever dat er in positieve zin voor de werknemers iets wordt gedaan aan het verschil bruto-netto. De werkgeverslijn land en tuinbouw heeft de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet, die zijn hier te vinden.

Praktische vertaling
Op dit moment werkt de Werkgeverslijn de gevolgen uit van de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor agrarische werkgevers en wat die in de dagelijkse praktijk gaan betekenen. In oktober 2019 besteedt de Werkgeverslijn uitgebreid aandacht aan de praktische vertaling van de WAB op een speciale themapagina en in de nieuwsbrief. Ook wordt dan een webinar over dit onderwerp georganiseerd. Nu al vragen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn via 088 – 888 66 88 of info@spam-protectwerkgeverslijn.nl.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies