Jaarlijks Uniform PensioenOverzicht (UPO) voor medewerkers

Deze zomer verstuurt BPL pensioen weer de Uniforme PensioenOverzichten (UPO). Dit jaarlijkse overzicht geeft een werknemer inzicht in vier belangrijke zaken:

  • Hoeveel pensioen is opgebouwd.
  • Hoeveel pensioen de werknemer in de toekomst krijgt.
  • Wat een eventuele partner en kinderen krijgen bij overlijden.
  • Hoeveel pensioen de medewerker krijgt als het mee of tegenzit met de economie.

Uw werknemers krijgen half juni de UPO. Ex- deelnemers ontvangen de UPO half juli en gepensioneerden half augustus. Meer informatie over de UPO kun je vinden op de site van het pensioenfonds.

Heeft uw werknemer ook pensioen opgebouwd in andere sectoren, dan is een overzicht van alle pensioenopbouw te vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024