Jaaroverzicht Algemeen: coronacrisis overschaduwde alles in 2020

Het zal geen verbazing wekken dat de coronacrisis alles heeft overschaduwd in 2020. De impact van de pandemie was, met name in de periode maart tot en met mei, extreem groot. Vooral sierteeltbedrijven hebben dat aan den lijve ondervonden, maar ook glasgroenteteeltbedrijven die de out-of-home markt beleveren. In zeer korte tijd werden vanuit de Crisisorganisatie Corona Tuinbouw taskforces opgezet op het gebied van Arbeid, Financiën, Logistiek en Toekomstscenario’s. Intensief contact met de leden, voor kennisuitwisseling en informatieoverdracht, vormde de basis van het lobbywerk in Den Haag en Brussel.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2021