Jaaroverzicht Energie: Belangrijke stappen gezet maar nog veel onzeker

Evenals in 2020 hield ODE ook vorig jaar de gemoederen volop bezig. Een kentering toont zich aan, maar dat moet dit jaar met een nieuw Kabinet nog blijken. In 2021 zijn belangrijke stappen gezet om CO2-voorziening voor de sector te behouden en uit te breiden.

In het laatste kwartaal domineerden de hoge energieprijzen de energieagenda. Meer dan de helft van de glastuinbouwondernemers ondervindt op het bedrijf een kostenstijging als gevolg van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen, zo leert onze enquête.

Bekijk de resultaten Energie van 2021.

Bekijk ook hier het videojaaroverzicht.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024