Jaaroverzicht Gewas: enorme impact van de coronacrisis

De coronacrisis had een enorme impact op het gewasnetwerk. Van de ene op de andere dag viel de omzet van een groot aantal telers vrijwel geheel weg. Dat had enorme gevolgen en consequenties op de bedrijven en benadrukte het belang van snelle, betrouwbare informatie-uitwisseling én een vertrouwde contactpersoon binnen Glastuinbouw Nederland.

Maar de pandemie bracht ook een enorme vastberadenheid te weeg. Publieksacties zorgden voor veel sympathie bij het publiek. Die extra energie hadden teeltbedrijven hard nodig om de impact van het virus te kunnen dragen.

Bekijk de resultaten van het gewasnetwerk.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2021