Jaaroverzicht Gewasnetwerk: Veel aandacht Kennis in je Kas

Zoals het een goed functionerend netwerk betaamt, is het de taak van de netwerkcoördinatoren om de visie, doelstellingen en uitdagingen van de glastuinbouw in Nederland uit te rollen, toe te lichten en te begeleiden in de diverse gewasgroepen. Ledenbetrokkenheid en actualiteit staan daarbij centraal. De vormen van het netwerk worden indien nodig aangepast aan de wensen van dat netwerk. Dat is te lezen op de themapagina Gewasnetwerk van het jaaroverzicht 2019 van Glastuinbouw Nederland.

Nieuw in 2019 was de toevoeging van de gewasgroep Zachtfruit. Maar veel aandacht in het contact met de leden ging vorig jaar uit naar financiering van de onderzoeksprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid vanuit stichting Kennis in je Kas. Een verandering die tijdens gewasbijeenkomsten en vergaderingen van landelijke commissies en gewascoöperaties veelvuldig is toegelicht. Al snel werd duidelijk dat er bij de leden veel behoefte bestond aan uitleg, onderbouwing en aanvullende informatie.

Klik hier voor het complete jaaroverzicht Gewasnetwerk van 2019.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2021