Jaaroverzicht Plantgezondheid: prioriteit bij onderzoek en kennisoverdracht

Onderzoek en kennisoverdracht kenmerken de vele, essentiële activiteiten op gebied van plantgezondheid in 2021. Binnen Kennis in je Kas draait het innovatieprogramma ‘Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid’ op volle toeren.

De fytosanitaire agenda wordt steeds belangrijker en dat geldt ook voor de inzet voor behoud van het middelenpakket. Het communicatieproject ‘Kennistransfer Plantgezondheid’ is door Glastuinbouw Nederland ook in 2021 voortgezet. Ook is hard gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming van het ministerie van LNV.

Bekijk de resultaten Plantgezondheid van 2021.

Bekijk ook hier het videojaaroverzicht.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2022