Jaaroverzicht Regio: belangrijk aanspreekpunt en luisterend oor voor leden in piekperiode corona

Wat in 2020 gold voor de netwerkcoördinatoren, was zeker ook van toepassing op de regiocoördinatoren van Glastuinbouw Nederland: een belangrijk aanspreekpunt en luisterend oor voor leden in de impactvolle en vaak ook ontroerende piekweken van de coronacrisis. Maar tussen de eerste en tweede golf in vroegen grote thema’s in alle regio’s om aandacht en actie.

De energietransitie, de nieuwe omgevingswet, stikstof, waterzuivering, gietwater en uiteraard arbeid waren thema's waar in de regio veel aandacht voor was. De regio’s werkten bijvoorbeeld actief mee aan de verkenning implementatie Masterplan internationale werknemers.

Bekijk de resultaten van de regiocoördinatoren.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2021