Jaarplan 2019 Glastuinbouw Nederland

Een lang gekoesterde wens is dit jaar werkelijkheid geworden. 2019 is het geboortejaar van Glastuinbouw Nederland. Een historisch moment, vanaf nu heeft de sector één landelijke sectorale belangenbehartigingsvereniging. Hierin werken wij samen met LTO Noord, ZLTO, LLTB en LTO Nederland voor de intersectorale en internationale belangenbehartiging. De vereniging heeft een nieuwe bestuur en een ledenraad, die de zeven regio’s vertegenwoordigen, aangesteld.

Meer invloed en betrokkenheid van de leden zijn het belangrijkste doel van deze nieuwe stap. Vanaf nu wordt bij strategische beleidszaken uw mening, via een online consultatie, gevraagd. Dit is ook geborgd in de statuten.

Als glastuinbouwondernemer bent u dagelijks bezig met de exploitatie van een gezond, groen en toekomstgericht bedrijf waarin u producten teelt, die bijdragen aan een gezondheid en welzijn van mensen. Door innovatie zijn kassen op weg gesloten productie-ecosystemen te worden, oftewel een circulaire kas. Zo werkt u aan een duurzame samenleving. Wij hebben de aarde slechts in bruikleen en willen deze veilig achterlaten voor toekomstige generaties.

De samenleving profiteert van innovaties, die de glastuinbouwsector ontwikkelt. U werkt alternatieve energiebronnen, waarmee ook woningen worden verwarmd. We vangen regenwater op in buffers om wateroverlast in woonwijken bij hevige regenval te voorkomen. Ontwikkelingen, die van groot belang zijn voor de verduurzaming van Nederland. U levert hieraan een bijdrage, mag daar trots op zijn, maar draag dit verhaal ook uit. Laat uw omgeving het belang van de glastuinbouw zien, zo creëren we meer begrip en ruimte om te ondernemen.

Met Kennis in Je Kas (KijK) en het programma Verantwoorde Glastuinbouw blijven wij als sector investeren in de verdere vergroening en verduurzaming van de glastuinbouwsector. Zo werken wij samen met u aan de uw toekomst en aan een maatschappelijk gewaardeerde sector. In het jaarplan 2019 staan de doelstellingen per thema beschreven. Wij rekenen op uw betrokkenheid!

Ruud Paauwe

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies