Jaarplan 2021 Glastuinbouw Nederland

Werken aan gezondheid en geluk is belangrijker dan ooit te voren. Door gezond te eten, voldoende te bewegen en te zorgen voor een gezonde leefomgeving worden we sterker en zijn we in staat ons beter te verdedigen tegen virussen. Het bewustzijn rondom de waarde van gezondheid en natuur is door het coronavirus toegenomen. Mensen waren het afgelopen jaar veel thuis en kregen meer aandacht voor hun huis, tuin en een gezond leven. Hierdoor is een transitie richting herwaardering van de waarde van bloemen, planten, groenten en fruit op gang gekomen.

Deze positieve wending, in een periode dat het zoeken is naar lichtpuntjes, biedt de Nederlandse glastuinbouwsector kansen. Glastuinbouw Nederland pakt deze handschoen in 2021 op door de toevoeging van het thema Gezondheid & Geluk aan haar programma. Over onze doelstelling en de activiteiten van het nieuwe thema leest u meer in het jaarplan.

Brussel
Ook nieuw zijn onze lobbyactiviteiten in Brussel in samenwerking met de EU-lobbyisten van onze ketenpartners. In 2020 zijn we hiermee gestart en in 2021 pakken we door. Door een krachtige lobby in Europa brengen we het belang van de glastuinbouw beter onder de aandacht en laten we zien dat onze sector op een verantwoorde manier bijdraagt aan de gezondheid en het geluk van iedere Europeaan.

Bovenaan onze speerpuntenlijst staat natuurlijk het werken aan een bedrijfseconomisch gezonde en maatschappelijk gewaardeerde sector. Dit staat binnen al onze teams centraal. Lees hierover meer in het jaarplan 2021.

Ruud Paauwe

Glastuinbouw Nederland - © 2021