Jaarplan Gezondheid & Geluk 2023

De Nederlandse glastuinbouw levert elke dag verse groenten, fruit, bloemen en planten die bijdragen aan de gezondheid en het geluk van mensen. Groenten en fruit bevorderen een gezonde leefstijl. Bloemen en planten zorgen voor een gezonde woon-, werk- en leefomgeving en meer sociale verbinding. Het produceren van deze versproducten gebeurt met inzet van hoogwaardige kennis en technologie, met de focus op duurzaamheid, circulariteit, gezondheid en de kracht van de natuur. De glastuinbouw helpt daarmee maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Glastuinbouw Nederland werkt hieraan in 2023 door o.a. de boodschap van Gezondheid & Geluk bekend te maken in de samenleving en samenwerkingscoalities te verkennen. Om de ambitie te realiseren zijn concrete speerpunten en activiteiten vastgesteld in het jaarplan.

Verantwoorde Glastuinbouw
Verantwoorde Glastuinbouw geeft de toekomstrichting van de Nederlandse glastuinbouw weer vanuit de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De leden hebben deze koers in 2017 met elkaar vastgesteld. In 2022 vond een actualisering plaats.

Circulaire Kas
De circulaire kas is het concept van het programma Verantwoorde Glastuinbouw. Een duurzaam productie-ecosysteem waar groenten, fruit, bloemen en planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving. 

Met de circulaire kas laten we ook de betekenis van de glastuinbouw voor de samenleving zien. De sector draagt bij aan het oplossen van grote, maatschappelijke uitdagingen. Welke? Lees ons verhaal.

Jakoline van Straalen

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024