Jaarplan Regio 2024

Glastuinbouw Nederland wil samen met ondernemers, regionale bestuurders en partners een toekomstbestendige glastuinbouw in de regio realiseren. Ook in 2024 staat deze ambitie centraal binnen de regio's.

Een toekomstbestendige glastuinbouw betekent: klimaatneutraal, nagenoeg emissievrij, circulair, rendabel, rekening houdend met de omgeving, aantrekkelijk voor werknemers, regionaal en lokaal verbonden en maatschappelijk gewaardeerd.

De regiocoördinatoren van Glastuinbouw Nederland hebben hierbij de taak om de landelijk geformuleerde doelen op de verschillende thema’s door te vertalen en onderling te verbinden tot een integrale, regionale aanpak. Daarnaast zorgt het team ervoor dat de regionale ambities en behoeften gesignaleerd worden en worden ingebracht binnen de landelijke aanpak op thema’s.

Bekijk in het jaarplan alle concrete doelen en speerpunten in het kader van regio. Lees ook het volledige jaarplan 2024 van Glastuinbouw Nederland. 

Verantwoorde Glastuinbouw
Het programma Verantwoorde Glastuinbouw geeft de toekomstrichting van de Nederlandse glastuinbouw weer vanuit de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De leden hebben deze koers in 2017 met elkaar vastgesteld. In 2022 vond een actualisering plaats.

Circulaire Kas
De circulaire kas is het concept van het programma Verantwoorde Glastuinbouw: een duurzaam productie-ecosysteem waar groenten, fruit, bloemen en planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving. Met de circulaire kas laten we ook de betekenis van de glastuinbouw voor de samenleving zien. De sector draagt bij aan het oplossen van grote, maatschappelijke uitdagingen. Welke? Lees ons verhaal.

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024