Jaarrond paprika met LED: gewas zet netjes door

Het gewas staat goed in balans, alleen is de strekking wat minder spontaan. Dat blijkt uit het project ‘Jaarrond paprika met LED’.

Vruchten afwerpen
0.7 kg/m2/week is de doelstelling die voorafgaand aan het project is vastgelegd. Middels het toepassen van vruchtdunning werd de plantbelasting stapsgewijs opgebouwd tot maximaal 28 vruchten/m2. Het beheersen van de plantbelasting moest erin resulteren dat het gewas continu wat energie over had om nieuwe vruchten te zetten. Halverwege januari zijn de bevindingen dat deze strategie ook letterlijk zijn vruchten afwerpt.

De eerste vruchten zijn in week 47 geoogst en tot en met week 3 loopt de productie tussen de behandelingen uiteen tussen de 5.8 kg/m2 (full LED) en 7.3 kg/m2 (hybride + 10% verrood). Het lijkt er dus op dat er wat verschillen in de behandelingen aan het ontstaan zijn, maar het is nog te vroeg om hier echt iets over te zeggen. Wel zijn we verrast door de snelle uitgroeiduur van de vruchten. De eerste vruchten konden we binnen 5.5 weken oogsten en deze is nu opgelopen tot maximaal 7 weken. Deze snelle uitgroeiduur is toe te schrijven aan de vrij hoge etmalen van ruim 22.5°C. Ondanks deze snelle uitgroeiduur is gemiddeld vruchtgewicht nog nauwelijks onder de 200 gram geweest.

Strekking minder spontaan
De tweede doelstelling van de proef, realiseren van voldoende strekking van het gewas in deze periode van het jaar, gaat wat minder spontaan. In beide afdelingen laat het toevoegen van extra verrood een effect zien op de strekking van de internodia. Met de telers van de BCO is afgelopen week een discussie geweest over de werkbaarheid van het gewas, omdat te korte internodia problemen geven bij het indraaien. De eerste bevindingen zijn dat de behandeling hybride belichting en verrood als enige een goed werkbaar gewas laat zien. Wel is de mening dat we dit over enkele weken nogmaals moeten beoordelen. Stimuleren van strekking met verrood licht is relatief kostbaar (investering in LED’s en elektriciteit), dus het is belangrijk om te weten of het echt noodzakelijk is.

Tot dusver is de BCO positief gestemd over de ontwikkeling van het gewas. Hoewel er ook nog vragen liggen, met name op het gebied van lichtspectrum en gewasontwikkeling, hebben we een eerste stap in de goede richting gezet. Op vrijdagmiddag 15 februari wordt er een open middag georganiseerd bij Delphy Improvement waarin de aanpak en resultaten tot dusver worden toegelicht en de proef bezocht kan worden.

Het project wordt uitgevoerd door Delphy Improvement Centre en Plant Lighting en gefinancierd door Signify, de landelijke commissie Paprika en het programma Kas als Energiebron. Dit is het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland.

Lees hier meer over dit project.

Kas als Energiebron

Lisanne Schuddebeurs (Delphy)

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies