Jaarverslag KijK 2023 staat online

Het jaarverslag van 2023 van Kennis in je Kas (KijK), met een overzicht van alle activiteiten en gefinancierde onderzoeken, staat online en geeft inzicht in alle projecten van KijK. Dit programma zorgt voor sectorbrede gewasoverstijgende financiering van onderzoeken voor Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid.

Bij het onderzoeksprogramma KijK zit de ondernemer aan het stuur. Een Programmaraad, gevormd door negen telers, gaat over de hoofdlijnen van het onderzoek, het financieel beheer en de honorering van projecten. Alle glastuinders betalen mee aan de toekomst van de sector. KijK maakt de kennis voor alle telers toegankelijk. "Samen sterk, geldt ook voor KijK. Laten we dit onderzoeksprogramma koesteren", aldus Adri Bom, voorzitter Stichting Kennis in je Kas. 

Naar het Jaarverslag 2023

Henny van Gurp

Glastuinbouw Nederland - © 2024