Jaarverslag Monitoring 2020 DuurSaam Glashelder beschikbaar

Het maatregelprogramma DuurSaam Glashelder is bedoeld om glastuinbouwbedrijven te ondersteunen bij het verminderen van emissies naar oppervlaktewater, grondwater en riool. Het jaarverslag Monitoring 2020 is uit en beschikbaar op de website.

Het programma bestaat uit zeven maatregelen. Het monitoren van de oppervlaktewaterkwaliteit in de drie glastuinbouwgebieden van Erica, Klazienaveen en Zuidbroek/Sappemeer is één van deze maatregelen. Aan de hand van de monitoring kan beoordeeld worden of de emissies naar oppervlaktewater verminderen.

Resultaten
De in de rapportage opgenomen meetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten zijn getoetst aan de landelijk geldende normen. Uit de resultaten blijkt dat ten opzichte van het jaar 2019 nog geen duidelijke verbeteringen in de waterkwaliteit zijn behaald.

Klik hier om de rapportage te bekijken.

Frank de Olde (LTO Noord)

Glastuinbouw Nederland - © 2022