Jacco Vooijs, voorzitter LTO Glaskracht Westland: "Schouders onder project collectieve waterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg!"

Sinds april ben ik als voorzitter van LTO Glaskracht Westland betrokken bij de uitwerking van de collectieve waterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg. Met dit collectief willen wij de ondernemers in het AWZI gebied een alternatief bieden voor individuele zuivering.

Inmiddels zijn wij al weer een goede jaar aan de slag en zijn er flinke stappen gezet. Het bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland staat nu voor een bestuurlijk besluit om het AWZI project in de praktijk te gaan brengen. Op dit moment worden een aantal technische, juridische en financiële zaken, zoals de heffingssystematiek verder uitgewerkt en wordt het benodigde maatwerk voor uitstel ingevuld voor de deelnemende tuinders.

Wat mij verder opvalt in de vergaderingen tussen LTO Glaskracht en het Hoogheemraadschap Delfland op een constructieve wijze verlopen. Dit zowel op niveau van medewerkers als op bestuurlijk vlak. Het is goed om te zien dat iedereen zich realiseert dat deze aanpak op de AWZI Nieuwe Waterweg het behalen van verschillende doelen concreet dichterbij brengt.      

Het uitgangspunt bij AWZI Nieuwe Waterweg is dat ondernemers hun waterstromen volledig in beeld brengen en in geval van lozingen dit altijd op de bestaande riolering doen en lozingen op het oppervlakte water vermijden. Op verzoek van de tuinders zal er dan door het Hoogheemraadschap van Delfland een extra zuiveringsstap gebouwd worden op de AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland voor de verwijdering van de gewasbeschermingsmiddelen. Op deze manier borgen we dat de lokale waterkwaliteit in de sloten verbetert en de deelnemende tuinders voldoen aan de komende waterzuiveringsplicht.

In mijn ogen geeft de extra zuiveringsstap voor gewasbeschermingsmiddelen op de AWZI Nieuwe Waterweg meteen nieuwe kansen. Bijvoorbeeld om te kijken of we het gezuiverde water niet doelmatiger kunnen inzetten, in plaats van het schone zoete water op zee te lozen.

Vanaf juni dit jaar kunnen jullie - de ondernemers in het <link water collectieve-zuivering collectieven>verzorgingsgebied - je aanmelden voor deelname aan de AWZI Nieuwe Waterweg. Dit is al in grote getallen gebeurd en nu de zuiveringsplicht van 1 januari 2018 dichterbij komt zien we dat ondernemers steeds beter de afweging kunnen maken of dit collectief bij hun bedrijfsvoering past. Aanmelden is op dit moment nog steeds mogelijk. De kosten van deze zuivering zullen voor aangesloten bedrijven uitkomen op €825,-/ha/jaar en worden via een zuiveringsheffing doorbelast aan de tuinder (zie informatiesheet).

Ik kijk uit naar 2018 waarin wij dit project samen met jullie en het Hoogheemraadschap Delfland verder gaan uitwerken!

Neem vooral contact met mij op of met mijn collega Daan van Empel voor meer informatie over dit baanbrekende gezamenlijke project.

Jacco Vooijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024